Tuyển Dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THƯỜNG XUYÊN QUI PHÚC
Chúng tôi đang tuyển dụng nhân sự cho các vị trí: Lao động phổ thông, Tài xế xe tải, Nhân viên bán hàng qua điện thoại, Nhân viên kinh doanh thị trường, Giám sát kinh doanh,... Xem ngay và ứng tuyển để trở thành thành viên của đại gia đình Qui Phúc nếu bạn tự tin và bản lĩnh!