Treo la inox DELI

Mã sản phẩm: QPI.161
Giá bán: 467,000đ

Thông tin chi tiết

Chất liệu: Inox 201

Giá bán lẻ tham khảo:

Treo la inox DELI 300x500 mm 2 tầng: 412.000đ

Treo la inox DELI 300x600 mm 2 tầng: 467.000đ

Treo la inox DELI 300x700 mm 2 tầng: 522.000đ

Treo la inox DELI 300x800 mm 2 tầng: 577.000đ

Treo la inox DELI 300x900 mm 2 tầng: 632.000đ

 

 
Sản phẩm khác
Rổ la inox DELI
Kệ thẻ inox FELIX cung đôi 4 tầng
Kệ thẻ inox cung đôi 4 tầng
Kệ thẻ inox WIN 4 tầng
Kệ ống inox cung đôi 4 tầng
Kệ ống inox 4 tầng
Kệ thẻ inox WIN lắp ráp 4 tầng
Kệ la 3 tầng