Thang inox FELIX

Mã sản phẩm: QPI.196
Giá bán: 715,000đ
Kích thước: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bậc

Thông tin chi tiết

Thang inox FELIX
Kích thước mở - Kích thước xếp
• 4 bậc: 910 x 550 x 1570 - 1645 x 550 x 70 mm
• 5 bậc: 910 x 550 x 1720 - 1795 x 550 x 70 mm
• 6 bậc: 1055 x 550 x 1960 - 2055 x 550 x 70 mm
• 7 bậc: 1220 x 550 x 2200 - 2300 x 550 x 70 mm
• 8 bậc: 1245 x 550 x 85 - 2550 x 550 x 85 mm
• 9 bậc: 1345 x 550 x 85 - 2810 x 550 x 85 mm

 
Sản phẩm khác
Giá võng DELI Lani
Giá võng inox FELIX lục giác phi 32
Giá võng vuông inox QP cao cấp
Giá võng vuông sắt sơn tĩnh điện
Giá võng inox DONA QP túi phi 32
Giá võng sắt xi DONA QP túi phi 32
Giá võng sắt sơn tĩnh điện DONA QP túi phi 32
Giá võng thép Milan