Sào phơi 2 tầng inox

Mã sản phẩm: QPI.191
Giá bán: 316,800đ

Sản phẩm khác
Sào hộp đôi phi 25 khoen hoặc trơn
Sào hộp chiếc phi 25 khoen hoặc trơn
Sào đôi chân hộp phi 32
Sào đơn chân hộp phi 32
Sào đôi cung khoen phi 25
Sào chiếc thẳng khoen phi 25
Sào xoắn khoen
Móc sừng trâu