Sào đơn chân hộp phi 32

Mã sản phẩm: QPI.188
Giá bán: 275,000đ

Sản phẩm khác
Sào hộp đôi phi 25 khoen hoặc trơn
Sào hộp chiếc phi 25 khoen hoặc trơn
Sào đôi chân hộp phi 32
Sào đôi cung khoen phi 25
Sào chiếc thẳng khoen phi 25
Sào phơi 2 tầng inox
Sào xoắn khoen
Móc sừng trâu