Sào chiếc thẳng khoen phi 25

Mã sản phẩm: QPI.190
Giá bán: 179,300đ

Sản phẩm khác
Sào hộp đôi phi 25 khoen hoặc trơn
Sào hộp chiếc phi 25 khoen hoặc trơn
Sào đôi chân hộp phi 32
Sào đơn chân hộp phi 32
Sào đôi cung khoen phi 25
Sào phơi 2 tầng inox
Sào xoắn khoen
Móc sừng trâu