Bộ bàn HS cấp (1+2+3) - 1m2
1,235,000đ
Bàn HS bán trú 1m2
1,365,000đ
Bàn Vi Tính 68*45*75 cm không hộc tủ phủ melamine
423,000đ
Bàn Vi Tính 68*45*75 cm có hộc tủ phủ melamine
436,000đ
Bàn VT rây bi 1m0
663,000đ
Bàn SV mặt okal sườn trắng (có lưới)
370,500đ
Bàn xếp học sinh chân láp 4*6 vân gỗ
110,000đ
Ghế thái sơn
214,500đ
Ghế thái SV inox mặt gỗ ghép
487,500đ
Bàn SV inox mặt gỗ ghép không lưới
513,500đ
Bàn xếp học sinh 4*6 chân xi
71,500đ
Băng chờ 5 ghế
1,534,000đ
Ghế thái SV sắt mặt gỗ ghép (có lưới)
377,000đ
Ghế Thái Inox
338,000đ
Ghế xoay văn phòng QP
507,000đ
Ghế lưng liền QP có tay
572,000đ
Ghế xoay dây tròn
507,000đ
Ghế Giám Đốc QP
871,000đ
Ghế lưng trung QP
754,000đ
Ghế lưng vuông không tay
539,500đ
Ghế lưng vuông có tay phối màu
572,000đ

Sản Phẩm Nội Ngoại Thất Chất Lượng, Giá Rẻ | Qui Phúc

Sản Phẩm Nội Ngoại Thất Chất Lượng, Giá Rẻ | Qui Phúc