Treo ống inox DONA 2 tầng

Mã sản phẩm: QPI.161
Giá bán: 192,500đ

Thông tin chi tiết

Treo ống inox DONA 2 tầng

  • 3 x 5: 500 x 305 x 450 mm
  • 3 x 6: 600 x 305 x 450 mm
  • 3 x 7: 700 x 305 x 450 mm
  • 3 x 8: 800 x 305 x 450 mm
  • 3 x 9: 900 x 305 x 450 mm
 
Sản phẩm khác
Rổ la inox DELI
Treo la inox DELI
Kệ thẻ inox FELIX cung đôi 4 tầng
Kệ thẻ inox cung đôi 4 tầng
Kệ thẻ inox WIN 4 tầng
Kệ ống inox cung đôi 4 tầng
Kệ ống inox 4 tầng
Kệ thẻ inox WIN lắp ráp 4 tầng