Kệ thẻ inox FELIX cung đôi 4 tầng

Mã sản phẩm: QPI.150
Giá bán: 737,000đ
Kích thước: 610 x 415 x 1245 mm

Thông tin chi tiết

Kệ thẻ inox FELIX cung đôi

  • 3 tầng: 610 x 415 x 910 mm
  • 4 tầng: 610 x 415 x 1245 mm
  • 5 tầng: 610 x 415 x 1520 mm
 
Sản phẩm khác
Rổ la inox DELI
Treo la inox DELI
Kệ thẻ inox cung đôi 4 tầng
Kệ thẻ inox WIN 4 tầng
Kệ ống inox cung đôi 4 tầng
Kệ ống inox 4 tầng
Kệ thẻ inox WIN lắp ráp 4 tầng
Kệ la 3 tầng