Kệ ống inox 4 tầng

Mã sản phẩm: QPI.154
Giá bán: 481,800đ
Kích thước: 600 x 410 x 1000 mm

Thông tin chi tiết

Kệ ống inox

  • 2 tầng: 600 x 410 x 475 mm
  • 3 tầng: 610 x 410 x 725 mm
  • 4 tầng: 610 x 410 x 1000 mm
  • 5 tầng: 610 x 410 x 1250 mm
 
Sản phẩm khác
Rổ la inox DELI
Treo la inox DELI
Kệ thẻ inox FELIX cung đôi 4 tầng
Kệ thẻ inox cung đôi 4 tầng
Kệ thẻ inox WIN 4 tầng
Kệ ống inox cung đôi 4 tầng
Kệ thẻ inox WIN lắp ráp 4 tầng
Kệ la 3 tầng