Kệ ống inox cung đôi 4 tầng

Mã sản phẩm: QPI.153
Giá bán: Liên Hệ
Kích thước: 600 x 410 x 1160 mm

Thông tin chi tiết

Kệ ống inox cung đôi

  • 3 tầng: 610 x 410 x 910 mm
  • 4 tầng: 610 x 410 x 1160 mm
  • 5 tầng: 610 x 410 x 1400 mm
 
Sản phẩm khác
Kệ thẻ inox FELIX cung đôi 4 tầng
Kệ thẻ inox cung đôi 4 tầng
Kệ thẻ inox 4 tầng
Kệ ống inox 4 tầng
Kệ thẻ inox WIN lắp ráp 4 tầng
Kệ la 3 tầng
Kệ dép inox
Chân bình lọc phi 30