Kệ la 3 tầng

Mã sản phẩm: QPI.156
Giá bán: 412,500đ
Kích thước: 500 x 305 x 700 mm

Thông tin chi tiết

Kệ la

  • 2 tầng: 500 x 305 x 500 mm
  • 3 tầng: 500 x 305 x 700 mm
 
Sản phẩm khác
Rổ la inox DELI
Treo la inox DELI
Kệ thẻ inox FELIX cung đôi 4 tầng
Kệ thẻ inox cung đôi 4 tầng
Kệ thẻ inox WIN 4 tầng
Kệ ống inox cung đôi 4 tầng
Kệ ống inox 4 tầng
Kệ thẻ inox WIN lắp ráp 4 tầng