Kệ cầu thang thẻ 4*6 - 4T

Mã sản phẩm: QP-1664
Giá bán: Liên Hệ
Kích thước: 400 x 600 (mm) 3 tầng, 400 x 600 (mm) 4 tầng, 400 x 600 (mm) 5 tầng

Sản phẩm khác
Kệ thẻ inox WIN 400x600 mm cung đôi
Kệ thẻ inox WIN 400x600 mm
Kệ ống inox DONA 400x600 mm cung đôi
Kệ Cầu Thang Ống 4*6 inox 201 - 4 Tầng
Kệ ống inox DONA 400x600 mm
Kệ cầu thang chén tấm inox 304 4T
Kệ bếp đa năng inox DONA
Rổ ống - Treo ống