Kệ bếp đa năng inox DONA

Mã sản phẩm: QPI.160
Giá bán: 247,500đ

Thông tin chi tiết

Kệ bếp đa năng inox DONA

  • 3*5: 800 x 310 x 410 mm
  • 3*6: 900 x 310 x 410 mm
  • 3*7: 1000 x 310 x 410 mm
 
Sản phẩm khác
Rổ la inox DELI
Treo la inox DELI
Kệ thẻ inox FELIX cung đôi 4 tầng
Kệ thẻ inox cung đôi 4 tầng
Kệ thẻ inox WIN 4 tầng
Kệ ống inox cung đôi 4 tầng
Kệ ống inox 4 tầng
Kệ thẻ inox WIN lắp ráp 4 tầng