Giá võng vuông sắt sơn tĩnh điện

Mã sản phẩm: QPI.249
Giá bán: 358,000đ

Thông tin chi tiết

Giá võng vuông sắt sơn tĩnh điện
• Kích thước xếp: 1320 x 750 x 130 mm
• Kích thước mở:
- Chiều cao cao nhất: 1320 x 750 x 990 mm
- Chiều cao thấp nhất: 2450 x 750 x 940 mm

 
Sản phẩm khác
Giá võng DELI Lani
Giá võng inox FELIX lục giác phi 32
Giá võng vuông inox QP cao cấp
Giá võng inox DONA QP túi phi 32
Giá võng sắt xi DONA QP túi phi 32
Giá võng sắt sơn tĩnh điện DONA QP túi phi 32
Giá võng thép Milan
Thang inox DELI