Giá võng vuông inox QP cao cấp

Mã sản phẩm: QPI.248
Giá bán: 945,000đ

Thông tin chi tiết

Giá võng vuông inox QP cao cấp
• Kích thước xếp:1330 x 750 x 160 mm
• Kích thước mở:
- Chiều cao cao nhất: 1815 x 750 x 1060 mm
- Chiều cao thấp nhất: 2590 x 750 x 845 mm

 
Sản phẩm khác
Giá võng DELI Lani
Giá võng inox FELIX lục giác phi 32
Giá võng vuông sắt sơn tĩnh điện
Giá võng inox DONA QP túi phi 32
Giá võng sắt xi DONA QP túi phi 32
Giá võng sắt sơn tĩnh điện DONA QP túi phi 32
Giá võng thép Milan
Thang inox DELI