Ghế nhựa RUBY

Mã sản phẩm: QP - 0702052
Giá bán: 141,440đ
Màu sắc: Đỏ Nâu Kem
Kích thước: 535 x 460 x 900 mm

Sản phẩm khác
Ghế nhựa Diamond
Ghế nhựa PARIS có tay
Ghế nhựa PARIS không tay
Ghế ADORA
Ghế nhựa Hawaii mây
Ghế nhựa Hawaii nan
Ghế nhựa cao SEOUL
Ghế nhựa cao chuồn