Ghế dựa xếp inox

Mã sản phẩm: QPI.054
Giá bán: 336,600đ

Thông tin chi tiết

Ghế dựa xếp inox phi 32
• Kích thước mở: 460 x 430 x 1055 - 490 mm
• Kích thước xếp: 430 x 265 x 1055 mm


Ghế dựa xếp inox phi 25
• Kích thước mở: 510 x 415 x 1025 - 490 mm
• Kích thước xếp: 415 x 265 x 1025 mm

 
Sản phẩm khác
Ghế đẩu DELI dày 1 li
Ghế đẩu inox Deli mặt in phi 25
Ghế đôn inox DELI mặt 30 phi 19
Ghế đôn inox FELIX mặt 28 phi 19
Ghế đẩu FELIX
Ghế đẩu inox DONA
Ghế đẩu inox DONA S
Đòn inox DONA