Ghế dựa inox WIN

Mã sản phẩm: QPI.058
Giá bán: 234,300đ

Thông tin chi tiết

Ghế dựa inox WIN 7 bi phi 25
• Kích thước: 525 x 390 x 985 - 490 mm


Ghế dựa inox WIN 5 bi phi 22
• Kích thước: 510 x 390 x 1020 - 495 mm

 
Sản phẩm khác
Ghế đẩu DELI dày 1 li
Ghế đẩu inox Deli mặt in phi 25
Ghế đôn inox DELI mặt 30 phi 19
Ghế đôn inox FELIX mặt 28 phi 19
Ghế đẩu FELIX
Ghế đẩu inox DONA
Ghế đẩu inox DONA S
Đòn inox DONA