Ghế đôn inox FELIX mặt 28 phi 19

Mã sản phẩm: QPI.013
Giá bán: 116,600đ
Kích thước: 395 x 395 x 490 mm

Sản phẩm khác
Ghế đẩu DELI dày 1 li
Ghế đẩu inox Deli mặt in phi 25
Ghế đôn inox DELI mặt 30 phi 19
Ghế đẩu FELIX
Ghế đẩu inox DONA
Ghế đẩu inox DONA S
Đòn inox DONA
Ghế đẩu inox DONA Ring phi 25