Vision & Mission

TẦM NHÌN:

  • Tầm nhìn của Công ty được nêu rõ trong tuyên ngôn: “Tiến bước tạo dựng cuộc sống”.

♦ Tiến bước tạo dựng cuộc sống cho toàn công ty

♦ Tiến bước tạo dựng sản phẩm chất lượng cao

♦ Tiến bước tạo dựng tuy tín và lòng trung thành

♦ Tiến bước tạo dựng văn hóa kinh doanh tốt đẹp.

  • Qui Phúc sẽ hướng đến là một công ty chuyên cung cấp những sản phẩm nội ngoại thất hàng đầu tại Việt Nam, luôn sáng tạo để tạo ra nhiều sản phẩm mới chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắc khe của người tiêu dùng và để cuộc sống đẹp hơn mỗi ngày. ​
  • Luôn học hỏi những gì tốt đẹp trong cuộc sống. Trong vài năm tới Qui Phúc sẽ phát triển toàn diện ngành công nhiệp, thiết bị văn phòng, trường học. ​
  • Năm 2012 Qui Phúc đã đầy tư hệ thống máy móc thiết bị khuôn mẫu để phục vụ sản xuất, phục vụ hàng thực phẩm, phục vụ dân dụng. ​
  • Hướng ra thị trường thế giới, Qui Phúc tập trung vào thị trường mục tiêu là Myanma, Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Malaysia …

SỨ MỆNH:

  • Chú trọng phát triển văn hoá công ty trên cơ sở xây dựng đội ngũ nhân lực và môi trường làm việc chuyên nghiệp.​ ​
  • Không ngừng sáng tạo, phấn đấu tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, hậu mãi tốt với giá thành hợp lý.​
  • Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng. ​
  • Nhanh chóng khai thác tối đa năng suất thiết bị, nhà máy. Đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. ​
  • Từng bước định hình và khẳng định thương hiệu QUI PHÚC trên thị trường.