Ghế đôn inox DELI mặt 30 phi 19

Code: QPI.005
Price: 133,100đ
Size: 400 x 400 x 490 mm

Product Other
Ghế đẩu DELI dày 1 li
Stainless Steel Chair
Ghế đôn inox FELIX mặt 28 phi 19
Ghế đẩu FELIX
Ghế đẩu inox DONA
Ghế đẩu inox DONA S
Đòn inox DONA
Ghế đẩu inox DONA Ring phi 25