Ghế chân quỳ sơn đen lưng rời có tay DONA QP

Code: QPI.147
Price: Contact Us
Color:
Màu si đen/ Màu muối tiêu/ Màu xanh dương

Product Other
Ghế giám đốc FELIX QP chân xi màu si đen
Ghế giám đốc FELIX QP chân xi màu da bò
Ghế giám đốc FELIX QP chân nhựa màu da bò
Ghế giám đốc FELIX QP chân nhựa màu si đen
Ghế giám đốc DONA QP
Ghế xoay lưng trung DONA QP
Ghế xoay lưng lưới trưởng phòng lưng cao
Ghế xoay văn phòng lưng lưới chân xi/ chân nhựa