Ghế chân quỳ sơn đen lưng rời có tay DONA QP

Code: QP-1731
Price: 516,000đ
Color:
Màu si đen/ Màu muối tiêu/ Màu xanh dương

Product Other
Ghế xoay nhân viên lưới DONA
Ghế giám đốc FELIX QP chân xi màu da bò
Ghế giám đốc FELIX QP chân xi màu si đen
Ghế giám đốc FELIX QP chân nhựa màu da bò
Ghế giám đốc FELIX QP chân nhựa màu si đen
Ghế chân quỳ inox lưng liền có tay DONA QP
Ghế xoay lưng lưới trưởng phòng lưng cao
Ghế xoay văn phòng lưng lưới chân xi/ chân nhựa