Pupil Desk And Chair 50

Code: QPI.130
Price: 363,000đ
Size: Kích thước bàn: 600 x 400 x 510mm; Kích thước ghế: 345 x 343 x 530mm

Product Other
Bàn sinh viên inox mặt gỗ ghép
Bàn sinh viên inox mặt Okal
Ghế lưng lật inox
Ghế Thái sinh viên inox mặt gỗ ghép
Ghế Thái sinh viên inox mặt Okal
Ghế Thái inox
Ghế Thái sinh viên sắt mặt gỗ ghép
Ghế Thái sinh viên sắt mặt Okal