Bộ bàn gỗ chân la và ghế xếp mây
1,450,900đ
Bộ bàn mây 6 tấc tròn và ghế Coca mây
1,432,200đ
Bộ bàn mây 6 tấc vuông và ghế bành ninja
2,330,000đ
Bộ bàn mây 6 tấc tròn và ghế bành mắt cáo
2,330,000đ
Bộ bàn mây 6 tấc tròn và ghế bành thúng hoa văn
1,779,800đ
Bộ bàn mây 6 tấc tròn và ghế bành thúng hoa văn cao cấp
1,907,400đ