Đòn inox DONA

Mã sản phẩm: QPI.024
Giá bán: 82,500đ
Kích thước: 395 x 395 x 180 mm

Sản phẩm khác
Ghế đẩu DELI dày 1 li
Ghế đẩu inox Deli mặt in phi 25
Ghế đôn inox DELI mặt 30 phi 19
Ghế đôn inox FELIX mặt 28 phi 19
Ghế đẩu FELIX
Ghế đẩu inox DONA
Ghế đẩu inox DONA S
Ghế đẩu inox DONA Ring phi 25