Bộ bàn xếp gỗ café chân la (cao)

Mã sản phẩm: QP-1827
Giá bán: Liên Hệ

Sản phẩm khác
Bộ bàn ghế xếp gỗ café có tay QP
Bộ bàn ghế xếp gỗ café không tay QP
Bộ bàn ghế xếp gỗ café sườn sắt sơn đen (cao)
Bộ bàn ghế xếp gỗ café sườn sắt sơn đen (lùn)
Bộ bàn xếp gỗ café sườn sắt + 4 ghế gỗ khung sắt sơn vàng có tay
Bộ bàn xếp gỗ café chân la (lùn)
Ghế xếp gỗ café chân la (cao)
Ghế xếp gỗ café chân la (lùn)