Bộ bàn mây 6 tấc vuông và ghế bành ninja

Mã sản phẩm: QPI.094
Giá bán: 2,330,000đ

Thông tin chi tiết

Bàn mây 6 tấc vuông: 482.000đ

Ghế bành ninja: 462.000đ

 
Sản phẩm khác
Bộ bàn gỗ chân la và ghế xếp mây
Bộ bàn mây 6 tấc tròn và ghế Coca mây
Bộ bàn mây 6 tấc tròn và ghế bành mắt cáo
Bộ bàn mây 6 tấc tròn và ghế bành thúng hoa văn
Bộ bàn mây 6 tấc tròn và ghế bành thúng hoa văn cao cấp