Bộ bàn mây 6 tấc tròn và ghế bành thúng hoa văn

Mã sản phẩm: QPI.092
Giá bán: 1,779,800đ

Thông tin chi tiết

Bàn kiếng mây 6 tấc tròn: 482.000đ

Ghế bành thúng hoa văn: 324.500đ

 
Sản phẩm khác
Bộ bàn gỗ chân la và ghế xếp mây
Bộ bàn mây 6 tấc tròn và ghế Coca mây
Bộ bàn mây 6 tấc vuông và ghế bành ninja
Bộ bàn mây 6 tấc tròn và ghế bành mắt cáo
Bộ bàn mây 6 tấc tròn và ghế bành thúng hoa văn cao cấp