Bộ bàn LUNA 80x120cm + 4 ghế LUNA

Mã sản phẩm: GPTD455
Giá bán: 3,225,000đ

Sản phẩm khác
Ghế Dove
Ghế PC chân inox
Bộ bàn LUNA 7T tròn + 4 ghế LUNA
Ghế LUNA
Ghế Nữ hoàng chân inox Qui Phúc
Bộ bàn 6 tấc vuông gỗ ghép/ chân Hòa Phát sắt sơn đen + 4 ghế quý mỹ ngắn
Ghế bành 3 song sắt
Bộ bàn mặt kiếng tròn trắng 6 tấc chân Inox 1 trụ + 4 ghế bành 3 song Inox