Bộ bàn ghế xếp gỗ hộp sơn tĩnh điện

Mã sản phẩm: QPI.105
Giá bán: 1,595,000đ

Thông tin chi tiết

Bàn gỗ hộp sơn tĩnh điện: 495.000đ

Bàn gỗ hộp sơn tĩnh điện S: 482.000đ

Ghế gỗ hộp sơn tĩnh điện: 275.000đ

Ghế gỗ hộp sơn tĩnh điện S: 241.000đ

 
Sản phẩm khác
Bộ bàn 6 tấc vuông la nan gỗ và ghế gỗ Sunshine Ring
Bộ bàn ghế gỗ Sunshine Ring
Ghế gỗ Sunshine Ring có tay
Ghế gỗ Sunshine Ring không tay
Bộ bàn ghế gỗ chân la