Bộ bàn ghế gỗ chân la

Mã sản phẩm: QPI.104
Giá bán: 1,485,000đ

Thông tin chi tiết

Bàn 6 tấc vuông la nan gỗ: 385.0000đ

Bàn 6 tấc vuông la S nan gỗ: 358.0000đ

Ghế la cao nan gỗ: 275.000đ

Ghế la S nan gỗ: 248.000đ

 
Sản phẩm khác
Bộ bàn 6 tấc vuông la nan gỗ và ghế gỗ Sunshine Ring
Bộ bàn ghế gỗ Sunshine Ring
Ghế gỗ Sunshine Ring có tay
Ghế gỗ Sunshine Ring không tay
Bộ bàn ghế xếp gỗ hộp sơn tĩnh điện