Bộ bàn 50 PIKA

Mã sản phẩm: QPI.130
Giá bán: 363,000đ
Kích thước: Kích thước bàn: 600 x 400 x 510mm; Kích thước ghế: 345 x 343 x 530mm

Sản phẩm khác
Bàn sinh viên inox mặt gỗ ghép
Bàn sinh viên inox mặt Okal
Ghế lưng lật inox
Ghế Thái sinh viên inox mặt gỗ ghép
Ghế Thái sinh viên inox mặt Okal
Ghế Thái inox
Ghế Thái sinh viên sắt mặt gỗ ghép
Ghế Thái sinh viên sắt mặt Okal