Bàn xếp học sinh chân láp 4*6 vân gỗ

Mã sản phẩm: QPI.124
Giá bán: 116,600đ
Kích thước: 400 x 600 mm; 500 x 800 mm

Sản phẩm khác
Bàn sinh viên inox mặt gỗ ghép
Bàn sinh viên inox mặt Okal
Ghế lưng lật inox
Ghế Thái sinh viên inox mặt gỗ ghép
Ghế Thái sinh viên inox mặt Okal
Ghế Thái inox
Ghế Thái sinh viên sắt mặt gỗ ghép
Ghế Thái sinh viên sắt mặt Okal