Bàn xếp học sinh 4*6 PIKA chân nhựa

Mã sản phẩm: QPI.122
Giá bán: Liên Hệ
Kích thước: 400 x 600 mm

Sản phẩm khác
Bàn sinh viên inox mặt gỗ ghép
Bàn sinh viên inox mặt Okal
Ghế lưng lật inox
Ghế Thái sinh viên inox mặt gỗ ghép
Ghế Thái sinh viên inox mặt Okal
Ghế Thái inox
Ghế Thái sinh viên sắt mặt gỗ ghép
Ghế Thái sinh viên sắt mặt Okal