Bàn vi tính 1m0 rây bi

Mã sản phẩm: QPI.118
Giá bán: 715,000đ
Kích thước: 70cm - 80cm - 100cm - 120cm

Sản phẩm khác
Bàn sinh viên inox mặt gỗ ghép
Bàn sinh viên inox mặt Okal
Ghế lưng lật inox
Ghế Thái sinh viên inox mặt gỗ ghép
Ghế Thái sinh viên inox mặt Okal
Ghế Thái inox
Ghế Thái sinh viên sắt mặt gỗ ghép
Ghế Thái sinh viên sắt mặt Okal