Bàn vi tính 1m0 rây bi

Mã sản phẩm: QP-1717
Giá bán: 715,000đ
Kích thước: 70cm - 80cm - 100cm - 120cm

Sản phẩm khác
Bàn xếp học sinh 4*6 PIKA chân inox phi 32
Bàn xếp học sinh 4*6 PIKA chân nhựa
Bàn xếp học sinh chân láp 4*6 vân gỗ
Bàn trà màu gỗ 50x70cm
Bàn xếp học sinh 4*6 chân nhựa
Bàn xếp học sinh 4*6 chân xi
Bộ bàn 50 PIKA
Bàn xếp học sinh cao 49