Bàn HS cao 49

Mã sản phẩm: QP-1704
Giá bán: 255,000đ

Sản phẩm khác
Bàn xếp học sinh 4*6 PIKA chân nhựa
Bộ bàn 50 PIKA
Bàn xếp học sinh 4*6 chân xi
Bàn xếp học sinh 4*6 chân nhựa
Bàn trà màu gỗ 50x70cm
Bàn học sinh 001
Bàn học sinh 002
Bàn học sinh C70